Aanleiding van het driejarige Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is de conferentie ‘Breng de basis op orde’ die SZN en Kansfonds in juni 2018 hebben georganiseerd. Onder andere Koningin Máxima en staatssecretaris Blokhuis waren hier aanwezig. “De overheid heeft steken laten vallen en deze jongeren laten zwemmen”, zei Blokhuis op deze conferentie. “Ga die jongeren helpen.”

Aan de slag

Zelf ging Blokhuis ook volop aan de slag. Hij ging in gesprek met dak- en thuisloze jongeren, georganiseerd door SZN en het College voor de Rechten van de Mens. Hij droeg en toonde de SZN #Zwerfsteen en gaf hem door aan collega’s. En hij initieerde het actieprogramma, dat uitgaat van de algemeen geldende mensenrechten, zoals huisvesting, een behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie.

Aanpakken en voorkomen

Het actieprogramma moet alle 12.600 dak- en thuisloze jongeren (18-27 jaar) de komende jaren helpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis, en nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren voorkomen. Blokhuis (VWS, jeugdzorg) werkt hiervoor samen met de ministeries van BZK (rechtsbescherming), OCW (onderwijs), SZW (werk en inkomen) en J&V (justitie), de VNG en andere betrokken partijen, waaronder SZN.

  • De actielijnen van het actieprogramma zijn:
  • Preventie, nazorg en regie
  • Financiële bestaanszekerheid
  • Persoonlijke ontwikkeling en scholing;
  • Opvang en wonen
  • Helpende regels

SZN heeft veel input geleverd voor het actieprogramma, waar goed gebruik van is gemaakt. “Wij zijn heel blij met dit actieprogramma en haar nadrukkelijke ambitie om dakloosheid onder jongeren te voorkomen“, zegt Hella Masuger van SZN.

SZN blijft nauw betrokken bij het actieprogramma. Marleen van der Kolk van SZN: “Wij leveren graag onze bijdrage en samenwerking aan verschillende partijen om voor structurele oplossingen te zorgen die jongeren verder helpen. Bijvoorbeeld met SZN’s punten van ‘De basis op orde’. Zo kunnen wij doorbraken en vernieuwingen in wonen, inkomen en perspectief niet alleen aanjagen, maar ook helpen realiseren.

Download SZN’s denkschets voor het actieprogramma

Hella Masuger

Marleen van der Kolk

In de media

Gerelateerde artikelen

Info delen? Graag!

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Of volg ons op Twitter