Studenten uit het hoger onderwijs verzamelen verhalen van dak- en thuisloze jongeren. Zij willen hiermee aandacht en begrip genereren bij beleidsmakers en in de samenleving.

De studenten vinden het onacceptabel dat er in Nederland maar liefst 12.600 dak- en thuisloze jongeren zijn. Ondersteund door SZN zijn zij het Actieonderzoek Dak- en Thuisloze Jongeren begonnen. Tussen januari en juli 2019 interviewen studenten in dertien steden door heel Nederland honderddertig dak- en thuisloze jongeren. Doel: de actuele situatie van dak- en thuisloze jongeren in kaart brengen (via een vragenlijst), hun verhalen en ervaringen opschrijven en aandacht van beleidsmakers en in de samenleving hiervoor genereren. Eerste bevinding is dat eenderde van de dak- en thuisloze jongeren aangeeft dat zij dakloos zijn geworden door de situatie thuis.

Professionals in spe

“Wij zijn onder de indruk van de motivatie en betrokkenheid van de studenten”, zegt Marleen van der Kolk van SZN. “Voor SZN is het winst dat studenten hun dak- en thuisloze leeftijdgenoten vroegtijdig zelf ontmoeten en kennismaken met hun situatie. Zij zijn de journalisten, hulpverleners en juridisch medewerkers in spe. Zij werken straks in de journalistiek, het sociaal werk en bij gemeenten.”

Feiten én verhalen

Het is een bijzonder onderzoek, zegt Van der Kolk. “De studenten verzamelen kwantitatieve gegevens over de actuele leefsituatie van dak- en thuisloze jongeren in dertien gemeenten. Tegelijkertijd beschrijven en verspreiden zij achtergrondverhalen van dak- en thuisloze jongeren. We zijn veel dank verschuldigd aan alle flexibele medewerking van de vele mensen in het veld en de aan medewerking van de jongeren en studenten. Dankzij hun inzet hebben we meer zicht op de actuele situatie van dak- en thuisloze jongeren. Hierdoor zijn we beter in staat aandacht voor dit maatschappelijke probleem te vragen.” Het is de bedoeling het onderzoek periodiek te herhalen. SZN houdt u op de hoogte van verdere resultaten en verhalen die voortkomen uit dit actieonderzoek.

Studenten van deze opleidingen doen mee:

  • Fontys Hogeschool (journalistiek)
  • Hogeschool Saxion (juridische dienstverlening)
  • Hogeschool Utrecht (maatschappelijk werk)
  • Hogeschool Windesheim (journalistiek)
  • Universiteit van Groningen (journalistiek)