3.3 x 3.6 meter. Dat is de minimale woonruimte die je als mens nodig hebt om je thuis te kunnen voelen en tot rust te kunnen komen. Designer Hannah van Luttervelt ontwierp een mobiel huis van dit formaat. Daarmee bezoekt ze ervaringsdeskundigen, hulpverleners, ambtenaren, onderzoekers, opiniemakers en andersdenkenden waar SZN mee samenwerkt om hun betrokkenheid, inzichten en ervaringen te delen. Steeds plaatst ze het huis in een andere context, afhankelijk van de geïnterviewde. Bijvoorbeeld een park, een kamer, het WaardeCafé, voor de Tweede Kamer. Elke geïnterviewde vraagt ze om in dit mobiele huis een thuis te bouwen. Ondertussen laat ze hen vertellen over hun betrokkenheid bij jongerendak- en thuisloosheid, wat zij zouden veranderen, wat ze missen en wat zij willen bereiken.

Bekijk de verhalen

Brug

Met de foto’s en verhalen die dit oplevert, willen we een brug slaan van de kennis over dak- en thuisloze jongeren naar oplossingen vinden met dak- en thuisloze jongeren. We proberen mensen die niet dagelijks met deze problematiek te maken hebben, gevoel te geven van wat het betekent om altijd op zoek te zijn. Naar een thuis, naar financiële en mentale rust, naar waardering en vertrouwen, naar toekomstperspectief. Met deze verhalenserie laten we onze koers zien en willen we politici, beleidsmakers, ambtenaren, hulpverleners, onderzoekers, opiniemakers en het brede publiek inspireren en uitdagen om hierin actie te ondernemen. Zo kunnen we met z’n allen jongerendakloosheid oplossen en voorkomen.

SZN roept Rijk en gemeenten op: ‘Regel 12.600 woonplekken en 12.600 stabiele inkomens voor thuisloze jongeren.’

Publicaties, links & downloads

Thuis op bezoek
Verhalenwebsite waar designer Hannah van Luttervelt ervaringsdeskundigen en SZN-relaties prikkelt hun thuis in te richten en hen laat vertellen over jongerendakloosheid.

WaardeCafé
In het WaardeCafé gaan jongeren, bezoekers en genodigden in gesprek over structurele oplossingen, vanuit het perspectief van jongeren zonder inkomen, woning en ouders om op terug te vallen.

Afzender SZN

SZN zet zich in om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen. Zodat dak- en thuisloze jongeren dezelfde kansen krijgen en net als andere jongeren aan hun toekomst kunnen bouwen. Wilt u helpen?

Help mee en doneer

Contact

Marleen van der Kolk
E-mail m.kolk@zwerfjongeren.nl
Mobiel 06 307 201 38

Contact

Hella Masuger
E-mail h.masuger@zwerfjongeren.nl
Mobiel 06 444 90 221

Op zoek naar inspiratie en uitdaging?

Nodig in uw gemeente het WaardeCafé uit en stap in de schoenen van een dakloze jongere.

Lees verder