Foto: Marie Wanders

Het Bouwdepot is een schenking: geen inkomsten- en schenkbelasting

Stichting het Bouwdepot heeft met de Belastingdienst afgesproken dat een jaar lang een vast maandelijks Bouwbudget voor jongvolwassenen geen inkomen is, maar een schenking. Alle lokale ANBI-stichtingen die in het kader van hun doelstelling Bouwdepots verstrekken, zijn hierdoor ook vrijgesteld van inkomstenbelasting én van schenkbelasting. Zij moeten alleen in de aangifte schenkbelasting een beroep op deze vrijstelling doen. Door deze afspraken is de aanpak het Bouwdepot goedkoper geworden, en de jongeren die het ontvangen komen niet onnodig in de problemen. We zijn erg trots op deze mijlpaal!

Eindhoven zet Bouwdepot voort

In Eindhoven heeft een tweede groep van dertig jongeren (18-20 jaar) in een problematische leefsituatie een Bouwdepot gekregen. Ook zij ontvangen een jaar lang 1.050 euro per maand. Het Bouwdepot geeft de jongeren financiële rust en ruimte om aan hun persoonlijke doelen te werken, zoals het aflossen van schulden, werken aan herstel en het creëren van een stabiele woonsituatie. De jongeren worden daarnaast intensief begeleid bij het op de rails krijgen van hun leven. Saskia Lamers, wethouder armoede en schulden: “De basis is dat we werken uit vertrouwen. We geven veel ruimte en stellen weinig voorwaarden. We geven nu weer een nieuwe groep jonge mensen kansen. Als deze aanpak écht een verbetering van het toekomstperspectief met zich meebrengt, kan ik me voorstellen dat we het voor andere doelgroepen op min of meer dezelfde manier gaan organiseren.”

Onderzoek: Bouwdepot verbetert levens

DRIFT/Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in Eindhoven onder de eerste groep jongeren met een Bouwdepot onderzoek gedaan naar de impact van een jaar lang financiële rust. Hun levens blijken te zijn verbeterd. Ze zitten onder meer beter in hun vel, zijn zelfstandiger, hebben financiële stabiliteit, leren met geld omgaan en hebben ontdekkingsruimte om te werken aan hun mentale gezondheid en eigen toekomst. Het Bouwdepot werkt ook als systemisch breekijzer. Dit najaar volgt de maatschappelijke kosten-batenanalyse van onderzoeksbureau Cebeon op de aanpak het Bouwdepot.

Het Bouwdepot in de media

Er is veel media-aandacht voor de aanpak het Bouwdepot. Enkele highlights: