Op 28 oktober sprak de Tweede Kamer met de ministers en staatssecretaris van VWS over de begroting van het ministerie. SZN vroeg de Tweede Kamerleden in een brief om aandacht voor de groeiende groep dak- en thuisloze jongeren. Het is tijd voor actie en maatregelen om deze groei te voorkomen.

SZN is blij met het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren dat staatssecretaris Blokhuis (VWS) deze zomer is gestart en de aandacht die dit voor deze jongeren genereert. Het is goed dat veertien pilotgemeenten gezamenlijk ervaring gaan opdoen om jongerendakloosheid in hun gemeenten op te lossen. Dit is echter slechts een inhaalslag van jarenlang achterstallig onderhoud.

Ondertussen gaan de problemen onverwijld door. Middelen om dakloosheid onder jongeren te voorkomen blijven onbenut, maatregelen blijven uit. SZN roept op om nu, in een tijd van hoogconjunctuur, te investeren in preventie. Dit bespaart de samenleving geld.

SZN doet vier aanbevelingen:

  • Zorg voor een gefundeerde toekomstagenda Preventie met gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorg (VWS), maar ook wonen (BZK), onderwijs (OCW) en inkomen (SZW).
  • Zet in op preventie door structureel beleid voor de middellange termijn (geen projecten of programma’s).
  • Verplicht jeugdzorg en gemeenten jongeren pas los te laten als zij een vaste veilige vervolgplek hebben, een inkomen en een perspectiefplan waarin helder staat wie wat doet. Zorg dat zij jongeren ook blijven volgen en contact houden.
  • Regel twee jaar zorgplicht na voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en Entree (mbo-opleiding op maat), net zoals al wettelijk verplicht (én succesvol) is in het praktijkonderwijs. Voer hiervoor nog deze kabinetsperiode een regioproef uit in samenwerking met onderwijspartijen. Zo blijven deze jongeren in beeld en houden ze aansluiting met werk, inkomen en/of thuis.

Alleen samen met de andere verantwoordelijke ministeries en met een stevige focus op preventie voor de middellange termijn kan het aantal dakloze jongeren dalen en nieuwe instroom worden voorkomen.

Lees hier de hele brief.