Jongeren die betrokken zijn bij het praktijkexperiment Jeugdhulp 18-/ 18+ in Rotterdam formuleren in dit filmpje 5 knelpunten cq. actiepunten

logo

Deze directeur ploetert voor al die duizenden dakloze jongeren die Nederland is vergeten

Hoe geven we 9000 dakloze jongeren zonder hoop hun leven terug 

Je bent dakloos en wordt achttien is er leven na de jeugdzorg

Wanneer ben je oud genoeg om te bepalen of je hulp nodig hebt

Van de Straat wil een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën.

Projecten: Jeugdhulp 18- / 18+ | Onderwijs op maat | Schulden

Bekijk hier wat Laura te vertellen heeft…

…en wat haar hulpverlener erover zegt.

Het probleem van zwerfjongeren zien wij als een maatschappelijk vraagstuk. Gemeentelijk beleid en landelijke wetgeving sluiten niet aan bij de complexe problematiek van zwerfjongeren. Dit werkt uitsluiting in de hand. Jongeren voelen zich niet geholpen bij hun problemen, waardoor hun toekomstperspectief achterblijft.

We werken samen met professionals uit de zorg, gemeentelijk beleid, onderwijs, wonen en met jongeren zelf aan een perspectief op een duurzaam jongerenbeleid. We roepen gemeenten op om zwerfjongeren niet langer tussen wal en schip te laten vallen.  

Ons doel is een stabiele basis met toekomstperspectief voor dak- en thuisloze jongeren.

Van De Straat is een initiatief van Stichting Zwerfjongeren Nederland, Federatie Opvang en Kamers met Kansen. Samenwerkingspartner is DRIFT (Transitie-management Erasmus Universiteit Rotterdam). Kansfonds financiert het programma.

Meer informatie? Neem contact op met:

footer-zwerfnet-mailchimp