Het plan van aanpak is een aanvulling op de al lopende Meerjarenagenda Dakloosheid en het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. SZN vraagt hier meer aandacht voor de factoren die dakloosheid veroorzaken. Dat begint bij financiële bestaanszekerheid een betaalbare woonplek. Wij maken ons daarom hard voor:

  • voldoende inkomen voor jongeren tot 21 jaar die financieel niet op hun ouders kunnen rekenen;
  • voldoende passende woonplekken en creativiteit in woonoplossingen;
  • afschaffen van de kostendelersnorm en de 4 weken zoektijd;
  • huurtoeslag ook voor jongeren onder 23 jaar;
  • zorgkwaliteitscriteria voor gemeenten, zodat jongeren in alle gemeenten dezelfde basiszorg krijgen.

In juni wordt het plan van aanpak aangeboden aan de Tweede Kamer.