Schulden voorkomen

Het merendeel van de dak- en thuisloze jongeren heeft schulden. SZN stelt dit aan de kaak en experimenteert met manieren om jongeren aan voldoende inkomen te helpen.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Onvoldoende vangnet

Nederland heeft onvoldoende financieel vangnet voor jongeren van 18-21 jaar die niet op hun ouders kunnen terugvallen voor financiële ondersteuning. Ouders hebben onderhoudsplicht voor hun kinderen tot 21 jaar. De uitkering voor jongeren tot 21 jaar is daarom slechts €253,17 per maand. Jongeren die niet op hun ouders kunnen terugvallen, hebben daardoor nog geen kwart van het basisbehoeftenbudget dat het Sociaal en Cultureel Planbureau aanhoudt als richtlijn voor de armoedegrens voor een eenpersoonshuishouden. Zij kunnen daardoor niet in hun levensonderhoud voorzien. Dit leidt tot schulden en andere problemen, zoals dakloosheid.

Inkomensgarantie

SZN pleit voor een gegarandeerd inkomen voor deze groep jongeren: het SCP-basisbehoeftenbudget. Gemeenten hebben de ruimte om zelf regelingen te treffen voor inkomen en individueel maatwerk. Deze inkomensgarantie verzekert jongeren in een kwetsbare positie van een behoorlijke levensstandaard, voorkomt schulden en zorgt ervoor dat zij aan een zelfstandige toekomst kunnen werken.

Wij werken op verschillende fronten aan voldoende inkomen en het voorkomen van schulden voor dak- en thuisloze jongeren.

Meer info?

Neem contact op met: Hella Masuger, h.masuger@zwerfjongeren.nl

Publicaties: links & downloads

2018

Met zorg verzekerd: winst voor iedereen
Zo voorkom je zorgverzekeringsschulden bij jongeren die jeugdzorg verlaten: 8 acties voor verzekerde zorg.
Februari 2018 | Schulden

2016

Artikelen SZN

Nieuwe regels betalingsachterstand zorgverzekering (PDF)
Van de Straat | juli 2016

Brief AO Armoede en Schulden (PDF)
Van de Straat | april 2016

Casus Linda School en schulden (PDF)
Van de straat | april 2016

Handout Met zorg verzekerd (PDF)
Van de Straat | december 2015

Presentatie Van de Straat (PDF)
Van de Straat | november 2014

Presentatie MO in transitie (PDF)
Van de Straat | november 2014

Artikelen derden

Kamerbrief toezeggingen schuldenbeleid (PDF)
Rijksoverheid | juli 2016

VAO Armoede en schulden (PDF)
Groen Links motie 1| juni 2016

VAO Armoede en schulden (PDF)
Groen Links motie 2| juni 2016

VAO Armoede en schulden (PDF)
SP motie| juni 2016

Pamflet Betere aanpak armoedebeleid (PDF)
NVVK e.a | april 2016

Geen school door schulden (PDF)
Dagblad van het Noorden | april 2016

Pilot Amsterdam om schulden te voorkomen

De zorgverzekering is oorzaak nummer 1 van schulden bij jongeren. Van de Straat is daarom in 2016 gestart met de pilot Met zorg verzekerd. Samen met de gemeente Amsterdam, Spirit en zorgverzekeraar Achmea is de pilot met 10 jongeren in Amsterdam uitgevoerd. Doel was om jongeren die jeugdhulp verlaten, direct in budgetbeheer op te nemen . Hun zorgverzekering werd betaald en de jongeren kregen ondersteuning bij het regelen van hun financiën. Einddoel was de jongeren op hun negentiende schuldenvrij te krijgen met zelf regie over hun financiën.

SZN heeft de preventieve aanpak van Met zorg verzekerd ontwikkeld en getest om schulden en sociale uitsluiting van jongeren te voorkomen. De positieve ervaringen met de pilot in Amsterdam zijn opgeschaald en ook elders ingezet als preventie-instrument.

Met zorg verzekerd is een aanpak om te voorkomen dat kwetsbare jongeren die jeugdhulp verlaten schulden opbouwen door betalingsachterstanden van de zorgpremie. De schuldenproblematiek van deze specifieke groep jongeren is onderbelicht en effectieve interventies ontbreken.

Onsbank: pilot om schulden op te lossen

ONSbank biedt jongeren met problematische schulden de kans om te ontkomen aan de vicieuze cirkel waarin ze terecht zijn gekomen. In het stappenplan komen de deelnemers hun problemen onder ogen, ontdekken hun kwaliteiten en worden op weg geholpen naar werk. Ervaringsdeskundigen, gediplomeerde coaches en kunstenaars begeleiden de jongeren hierin. De samenwerking tussen kunstenaars en coaches is een voorwaarde van het traject, omdat kunstenaars bij uitstek in staat zijn de verschillende dimensies van het leven – en dus ook van schuldproblemen – in beeld te brengen en nieuwe manieren te vinden om er mee om te gaan. Lees hier meer.