Het Jongeren WoonLab heeft een QuickScan gemaakt van het huidige beleid en de praktijk voor huisvesting van kwetsbare jongeren. We hebben daarvoor een literatuurstudie gedaan en elf interviews gehouden met directeuren en (beleids)medewerkers van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, Rijksoverheid, gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. We vroegen hen: waar loop je tegenaan bij het huisvesten van jongeren? En welke kansen zie je binnen het systeem en in de praktijk om jongerendak- en thuisloosheid terug te dringen? De interviews en de literatuurstudie leverden waardevolle inzichten op in de knelpunten van het huidige systeem en in de kansen.

Het Woonlabyrint: helder zicht op complexe woonreis

Een van de inzichten van de QuickScan is hoe ingewikkeld de regels en de situatie van een jongere op elkaar inwerken in de zoektocht naar een woning. Het Woonlabyrint laat helder zien hoe ingewikkeld de regels zijn, dat je persoonlijke situatie veel uitmaakt voor óf en wat voor woning je kunt krijgen, welke obstakels je moet overwinnen en hoe je zo van de ene categorie in de andere tuimelt. Het Woonlabyrint gidst je overzichtelijk door de complexe woonreis door de jungle van Jeugdzorg, Ongeregistreerd, Maatschappelijke Opvang, Sociale huur, Studentenwoningen, Vrije sector huur en Koop.

Woonlabyrint