Contactpersonen

Rinske van Duifhuizen,
PR & Communicatie,
info@rvdpct.nl,
06-12819319.

Hella Masuger,
directeur SZN,
h.masuger@zwerfjongeren.nl,
06-44490221.