Door: Derk Loorbach en Frank van Steenbergen

De decentralisatie van de jeugdzorg moet per 1 januari 2015 zijn gerealiseerd. Dat is althans de doelstelling van de ‘operatie jeugdzorg’ die via een geschetste ‘marsroute‘ moet leiden tot een efficiëntere jeugdzorg waarin de kwaliteit beter ‘geborgd’ is. Deze hele operatie is jaren geleden ingezet vanuit de visie dat (jeugdzorg) effectiever, beter en goedkoper georganiseerd kon worden via meer maatwerk, preventie, samenwerking en vertrouwen in de kracht van professionals en burgers. Inmiddels lijkt ze meer en meer te verzanden in retoriek, institutionele verzuring, stemmingmakerij en gesteggel over kwaliteitsborging, verantwoordingsmechanismen en risicomijding. Dat blijkt ook uit het voorpagina-artikel van de Volkskrant van 5 maart 2014.

Lees verder >