Een programma van SZN om participatie van zwerfjongeren verder te ontwikkelen en te promoten. Looptijd 2010 – 2014.

Met dit programma willen we de invloed en zeggenschap van dak- en thuisloze jongeren vergroten. Zo werken jongeren en professionals samen aan kwaliteit. Zelf je situatie en kansen verbeteren , dat gunt Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) iedere zwerfjongere. Dit programma wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van VWS.

Steeds meer gemeenten zijn op zoek naar informatie en expertise over participatie van zwerfjongeren. SZN heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan en vormen ontwikkeld om juist met deze bijzondere groep jongeren in gesprek te gaan. Wij geven advies en informatie op maat. Daarnaast organiseren we op eigen initiatief en op uitnodiging informerende en activerende bijeenkomsten rond de thema’s inspraak, medezeggenschap en participatie van zwerfjongeren.

Kijk ook voor informatie naar onze folder:  De Verbetertafel >

Ons programma zwerfjongerenversterking kent drie onderdelen:
1. United Voices
2. Je hele hebben en houen in een tas
3. Netwerkversterking