Deelname bestuurlijk overleg
rouvoet.jpg bussemaker.jpg
Op 21 september 2009 hebben de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Jet Bussemaker en de minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Federatie Opvang, de MOgroep en Stichting Zwerfjongeren Nederland afgesproken dat de betrokken partijen zwerfjongerenproblematiek gezamenlijk en daarmee effectiever gaan aanpakken. Dit vanuit een breed gevoel van urgentie. De ambitie daarbij is: ‘geen zwerfjongere meer op straat’.


Naar aanleiding van dit overleg is dat er door de bovengenoemde partijen een stuurgroep is geformeerd onder leiding van Johan Sleegers (doen-en-denken advies) die gezamenlijk zullen werken aan een stimuleringsprogramma Integrale Aanpak Zwerfjongeren. Het doel is eind 2010 een helder en werkbaar plan te hebben waar alle partijen mee aan de slag gaan.
Rol van SZN
Wij vinden het belangrijk dat deze jongvolwassenen goed begeleid worden in de overgang naar volwassen zelfstandigheid. Daarom maken wij ons binnen de stuurgroep onder andere sterk maken voor meer participatie zodat zwerfjongeren meer invloed kunnen en leren uitoefenen op hun eigen situatie.
Naast deze stuurgroep is er ook een ontwikkelteam ‘persoonsgerichte aanpak’ aan de slag gegaan. De teamleden zijn allemaal afkomstig uit het directe netwerk van SZN. Het doel van deze groep is om te komen tot een handzaam en beknopt overzicht voor centrumgemeenten. Dit dient als hulpmiddel voor het realiseren van een persoonsgerichte aanpak bij het beleid rondom zwerfjongeren.
Zie ook ons bericht op Zwerfnet