United Voices is een landelijk stimulerings- en ontmoetingspunt (in oprichting) voor en door dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Deze jongeren willen actief worden in eigen stad en gezamenlijk hun stem laten horen in een landelijk platform.


Jongerenraden en lokale platforms
Tot nu toe zijn er groepjes jongeren actief in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Maastricht. In sommige steden zijn jongerenraden of een lokaal platform ontstaan met hulp van de United Voices-groep en onze bemiddeling. De landelijke groep jongeren komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Door in verschillende steden jongeren met elkaar te verbinden en te verenigen, kunnen ze vanuit het platform de krachten bundelen.
Samwerkingspartners en ondersteuning
Het platform United Voices werkt onafhankelijk en cliëntgestuurd. Er zijn wel samenwerkingspartners, die steun verlenen en de randvoorwaarden voor het platform scheppen. Dit gebeurt tot nu toe met het Projektenburo en met ons. Het Projektenburo ondersteunt de jongerencoördinator van het platform en is expert in cliëntgestuurde initiatieven. Wij zijn officieel subsidieaanvrager en ondersteunen met organisatie- en communicatiekracht.
Leer-werktraject
Het doel van United Voices is dat jongeren zelf zorgen voor interessante input bij beleid en dat zij andere jongeren helpen om participatiemogelijkheden te onderzoeken en deze in te zetten. Zo worden jongeren mederegisseur van hun eigen belangenbehartiging. Het platform dient tegelijkertijd als leer-werktraject voor zwerfjongeren. Ze bouwen hierdoor werkervaring en een eigen netwerk op. Beide werken versterkend voor hun eigen toekomst.