In Rotterdam zijn verschillende vormen van ambulante Woonbegeleiding. Bij (z)Onderdak worden woningen aangeleverd door woningcorporaties en worden cliënten begeleid door woonbegeleiders van verschillende instellingen.

De mogelijkheid om maatwerk te bieden, afgestemd op de wisselende hulpbehoefte van de cliënten, blijkt één van de succesfactoren. Ook de continuïteit in het zorgaanbod is een succesfactor. De nazorg bij uitstroom uit (z)Onderdak kan vaak worden uitgevoerd door dezelfde woonbegeleider. Door een combinatie van een gebruikersovereenkomst en een begeleidingsovereenkomst kunnen ook minder gemotiveerde cliënten gestimuleerd worden om begeleiding te accepteren.

Evaluatie
De evaluatie van de ambulante woonbegeleiding is uitgevoerd door bureau Intraval in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Download hier het rapport: http://www.intraval.nl/nl/c/c58.html