SZN herkent het beeld dat de NOS schetst over een tekort aan passende opvangplekken voor jongeren. Een recent door ons uitgevoerde quick scan bij instellingen voor opvang, hulpverleners en jongeren levert een aantal hardnekkige knelpunten op. Het gaat dan om:

  • nauwelijks door- en uitstroom vanuit de opvang door een tekort aan betaalbare huisvesting
  • het aantal bedden voor jongeren in de opvang is op veel plaatsen afgebouwd
  • veel voorzieningen sluiten niet aan bij de behoefte van jongeren.

Een verblijf in de opvang is voor jongeren vaak geen oplossing. Alleen als het echt niet anders kan. Het is goed dat gemeenten naar andere woonvormen en ondersteuning van jongeren uitwijken, om dakloosheid te voorkomen. En als jongeren toch in de opvang verblijven, dan moeten we inzetten op  snelle uitstroom. Problemen met inkomen en schulden moeten daarom direct bij binnenkomst opgelost worden. Lees meer op deze pagina