In het Algemeen Overleg van 24 juni as. bespreekt de vaste kamercommissie SZW de uitvoering van de  WWB en de Participatiewet. Lees de brief waarin Van de Straat haar zorgen uit over de gaten in het vangnet voor de meest kwetsbare jongeren.