Op 25 maart 2015 overlegt de vaste kamercommissie van SZW met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Armoede- en Schuldenbeleid.

De Stichting Zwerfjongeren Nederland, met de coalitie ‘Van de straat’, heeft over vier onderwerpen grote zorgen:

1. de belemmeringen voor (ex) dakloze jongeren om hun schulden te saneren,

2. de onmogelijkheid om een studie te volgen met studiefinanciering terwijl iemand in een schuldsaneringstraject zit

3. de onmogelijkheid om uit de wanbetalersregeling voor de zorgpremie te komen, en

4. de samenhang tussen schulden, uitschrijving uit de Basisregistratie Personen en dakloosheid onder jongeren.

Lees hier de volledige brief:

[gview file=”///wp-content/uploads/2015/03/SZN-brief-AO-Armoede-en-Schuldenbeleid-12-maart-2015.pdf”]