Meer dan 50 reacties ontvingen we op onze vraag om input voor een interventiesessie Van de Straat.
Waarvoor dank!
Thema’s die bij professionals en beleidsmakers hoog scoren zijn: overgang 18-/18+, de invulling van de regierol van de gemeente en schulden. Daarnaast willen veel mensen graag meer leren over integraal beleid en integraal werken. We gaan nu aan de slag met deze resultaten en informeren jullie zodra ons aanbod voor de interventiesessie staat.

Rinske