Een inspirerende zoektocht naar 20 betaalbare woonplekken voor kwetsbare jongeren in Amsterdam!

Deze zomer vond een energieke en inhoudelijke discussie plaats waarin diverse organisaties met elkaar verkenden hoe de vastgoedlogica en die van opvang- en jeugdhulp elkaar kunnen versterken. En ook hoe in bredere zin de opvang- en jeugdhulp en begeleiding van kwetsbare jongeren, in de levensfase van 18 tot 27 jaar, slimmer en effectiever georganiseerd kan worden.
Hierin is de woonruimte zelf een groot vraagstuk, maar ook de financiering, de organisatie en het beter in beeld krijgen van de maatschappelijke kosten en baten. De ideeën uit de verdiepende discussie kunt u lezen in
dit verslag.