PERSBERICHT, 18 april 2014

De veranderkracht van jongeren als leidraad voor gemeenten in transitie

Werkconferentie Van de Straat, 23 april, Den Haag

Het transitieprogramma Van De Straat[i] stelt vanuit de problematiek van dak- en thuisloze jongeren een vernieuwingsagenda op die voor een systeemdoorbraak moet zorgen. Van de Straat doet dit samen met jongeren en vooruitstrevende professionals.

Zij doen een nadrukkelijke oproep aan gemeenten: dit is een groep jongeren die complexe problemen hebben en die een symbool zijn voor bredere maatschappelijke transities. Dus ga hier mee aan de slag, toon lef en ga het regelen! Doorbreek desnoods de regels.

De problematiek van dak- en thuisloze jongeren is volgens Van De Straat een ingang naar een systeemdoorbraak. Deze jongeren hebben te maken met complexe problematiek, vaak al jarenlang. Ze ervaren bijvoorbeeld obstakels bij de instroom naar opleidingen, met het vinden van een woning en met het op orde brengen van hun financiële situatie. Onder andere door bureaucratie en wet- en regelgeving wordt de toegang tot bepaalde voorzieningen belemmerd. De meervoudige problematiek maakt dat deze jongeren niet te vangen zijn in hokjes of eenduidige oplossingen. Hun situatie dwingt ons om over fundamentele verandering na te denken en het huidige systeem kritisch tegen het licht te houden. Daarom ziet van de Straat het zwerfjongerenbeleid als de lakmoesproef voor gemeenten in een gedecentraliseerd stelsel.

Op 23 april treffen ruim 100 betrokkenen, van lokaal tot nationaal, elkaar bij de VNG om samen de vernieuwingsagenda vast te stellen. We formuleren onze gezamenlijke ambitie die dag o.a. met:

·         Leon Wever, directeur Jeugd, ministerie van VWS

·         Jantine Kriens, Voorzitter van de directieraad van de VNG

·         Jan Rotmans Hoogleraar transitiekunde, Erasmus Universiteit

·         Dak- en thuisloze jongeren en diverse experts uit het veld.

 

Zie de uitnodiging in de bijlage voor meer informatie.

Voorafgaand aan de werkconferentie vindt er een lunch plaats met een selectie van betrokken experts, professionals en jongeren. Een beperkt aantal media kunnen, na aanmelding, hierbij aanwezig zijn.

Van De Straat is een mobilisatieprogramma op initiatief van Stichting Zwerfjongeren Nederland, Federatie Opvang en Kamers met Kansen. Samenwerkingspartner is DRIFT (Erasmus Universiteit Rotterdam). Skanfonds financiert.  Voor meer informatie over Van de Straat, neem contact op met een van de projectleiders:

Hella Masuger, M. 06-44490221 of Marleen van der Kolk, M. 06-30720138.

www.vdstraat.com