Mijn verhaal

Door: Stephanie Kaptein

Blog 3 – Het is zover!

Febuari 2017 | Mijn deelname aan de studiestartdagen voor de februari instroom 2017 is een feit. Ik ben samen met 36 medestarters. Om 09:00 uur moest ik op school zijn. We werden ingedeeld in groepen van 12 studenten. Deze groep blijft mijn hele eerste jaar zo. Voor de vertrouwensband en zodat je het optimale uit jezelf en de groep kunt halen. Ik werd zo blij en trots van de woorden welkom op Stenden, jouw klas is SPHF1B.

Ik heb een klas! Ik hoor bij een klas en ik ben daadwerkelijk student!
Bijna huppelend ben ik door het programma van de studiestart dagen heen gerold. Ik had zin om te dansen, te springen en te schreeuwen! Eindelijk ben ik op het punt waarvan ik al die jaren alleen maar durfde te dromen!

Studeren was altijd iets wat ik heel graag wou, maar ook iets waarover een stemmetje in mijn hoofd mij steeds vertelde dat dit niet voor mij was bestemd.

Ik herinner mij een vraag van een verslaggeefster  van de Telegraaf. We hadden het over de mogelijkheid om te studeren en zij vroeg mij ‘’dus eigenlijk heb jij de hoop voor jezelf al opgegeven?’’ Mijn antwoord was een terneergeslagen ja.

Maar nog geen half jaar later is mijn hele wereld omgedraaid. Dankzij Onderwijs op maat.
Mijn belofte aan jullie is dat ik deze kans met beide handen en misschien zelf met mijn voeten vastpak en niet meer loslaat! SPH is mijn doel en mijn streven!

Met mijn rooster in mijn hand een glimlach op mijn gezicht denk ik aan maandag. Dan beginnen mijn lessen en voor het eerst in mijn leven duurt het weekeinde mij te lang! 2017 is van mij!!

Blog 2 – De daadwerkelijke start aan de door mij uitverkoren opleiding

Januari 2017 | De afgelopen weken ben ik samen met mijn begeleider erg druk geweest met het rondkrijgen van de daadwerkelijke start aan de door mij uitverkoren opleiding: sociaal pedagogische hulpverlening aan Stenden Hogeschool Leeuwarden.  Met als motivatie dat ik een rots in de branding wil zijn voor zoveel jongeren die dat zo hard nodig hebben. 

Die weken geven een duidelijk beeld van wat een aspirant student met een ’jeugdzorg verleden’ allemaal moet doorstaan om te starten met een opleiding.  

Het had nogal wat voeten in de aarde. Allereerst moest er een duidelijk overzicht komen van mijn situatie bij DUO. Mijn precieze studieschulden, de stand van zaken hierin en mijn recht op studiefinanciering. Daarna moest ik mij, zoals ieder ander, inschrijven voor mijn opleiding via studielink. Omdat ik geen passende vooropleiding had moest ik mij aanmelden voor het toelatingsexamen, zodat ik kon aantonen voldoende capaciteiten te hebben voor een goede afronding van een hbo-opleiding.

Ik kreeg een beknopte IQ-test, ik werd getoetst op mijn kennis van Nederlands en Engels en op mijn inlevingsvermogen en empathie. Zo kon de onderwijsinstelling bepalen dat mijn leer- en werkniveau hoog genoeg was.

Blog 1 – Ervaringsdeskundige

December 2016 | Dag lezers, ik ben Stephanie Kaptein en dit is mijn blog over (ex)dak en thuisloze jongeren en naar school gaan. Ik ben op dit gebied ervaringsdeskundige.

In dit blog ga ik jongeren volgen die inmiddels met succes naar school gaan. Ook zal ik mijn eigen ervaringen over het weer oppakken van mijn studentenleven in beeld brengen en alles wat daar bij komt kijken.

Dankzij Onderwijs op maat kan ik in februari starten met de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Anderhalf jaar geleden heb ik geprobeerd te starten met de opleiding communicatie aan de NHL in Leeuwarden. Toen lukte dat niet door problemen met de financiering van de opleiding.

Onderwijs op maat is een project dat is opgezet voor jongeren met een moeilijke achtergrond en met vaak een jeugdzorg verleden, om toch naar school te kunnen gaan.

Voor jongeren met zo’n achtergrond is het vaak erg moeilijk om hun schoolcarrière te combineren met hun lastige privé situatie. Als je je druk moet maken over waar je vannacht moet slapen of om de zoveelste deurwaarder die dreigend aan je voordeur staat, dan is het logisch dat dit je grootste zorg is en niet het leren voor die toets.

Om ervoor te zorgen dat jongeren niet buiten de boot vallen en ondanks persoonlijke problemen toch aan hun toekomst kunnen bouwen is het project Onderwijs op maat gestart.
Dit project biedt nu al toekomstperspectief aan een aantal Friese jongeren, waarbij ik me vanaf februari aansluit.

Geef om zwerfjongeren!

Stichting Zwerfjongeren Nederland draait met de hulp van donaties, fondsen en subsidies. Wij zijn blij met deze steun. Hiermee wordt ons draagvlak verbreed en kunnen wij ons inzetten voor de 12.500 zwerfjongeren in Nederland.

Een donatie kunt u over maken op rekening:
IBAN: NL88 INGB 0004 5004 00 t.n.v. Stichting Zwerfjongeren Nederland, Amsterdam

Wat doen we met uw donatie?
Wilt u weten waar uw donatie aan wordt besteed? Of heeft u andere vragen? Neem contact met ons op via: info@zwerfjongeren.nl 

Zoekt uw bedrijf een goed doel om te steunen?
Als u met uw bedrijf iets wilt betekenen voor dak- en thuisloze jongeren in Nederland neem dan contact met ons op: info@zwerfjongeren.nl

Geef verstandig
SZN heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) Dit geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.

  • Alleen het bedrag aan giften dat 1% van het eigen drempelinkomen en dat van de eventuele fiscale partner te boven gaat kan worden afgetrokken. Het af te trekken bedrag moet bovendien minimaal € 60,- bedragen.
  • De maximale aftrek is 10% van het / beider verzamelinkomen.

Deze voorwaarden maken het soms toch lastig om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. Met een notariële ‘Akte van schenking’ is uw gift aan SZN voor 100% aftrekbaar van de belasting. In deze akte geeft u aan dat u periodiek – gedurende minimaal 5 jaar – een vast bedrag aan SZN schenkt. Deze verplichting vervalt bij overlijden gedurende de looptijd.
Voor meer informatie kijk ook op: Belastingvoordeel ANBI

Lees hier ons financieel jaarverslag 2014 en 2015 en ons beleidsplan 2016-2018.

Geef later
U kunt een legaat (vast bedrag) nalaten of SZN (gedeeltelijk) tot erfgenaam te benoemen. Door onze ANBI status bent u ervan verzekerd dat het hele bedrag dat u nalaat bij ons terecht komt. Wij betalen namelijk geen successierecht over erfenissen. In tegenstelling tot erfenissen aan verre familieleden, dan kunt u tot wel 68% kwijt zijn aan de belastingdienst.

Overige gegevens
SZN staat geregistreerd als Stichting Zwerfjongeren Nederland
Kamer van Koophandel: 41209184
RSIN/fiscaal belastingnummer: 801244158

Wilt u een financieel jaarverslag ontvangen dan kunt u dat opvragen via: info@zwerfjongeren.nl

Geef warmte

“Slaap onder een kartonnen doos en help een zwerfjongere eronder vandaan”.  Koop ons dekbedovertrek of hoeslaken Le Clochard of Le Trottoir. Een deel van de opbrengst gaat naar SZN.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons werk en de resultaten die wij boeken. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.