Op 23 februari a.s. spreekt de commissie Jeugd van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van VWS over de stand van zaken in de jeugdhulp. De coalitie ‘Van De Straat’ (Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland) vraagt in haar brief aan de leden van de Tweede Kamer aandacht voor de problematiek van jongeren die 18 jaar worden en de noodzaak voor gemeenten om deze groep tijdig de juiste hulp te bieden door het beleid van Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning te verbinden.

SZN en de Federatie Opvang vragen oa aandacht voor de volgende punten:

  • De lacunes in huisvesting, inkomen en schulden voor dakloze jongeren
  • Welke prioriteiten Van Rijn met voorrang overdraagt aan zijn opvolger na de verkiezingen?
  • Verzoek om onderzoek  naar de stand van zaken van ontwikkeling van gemeentelijk beleid overgang 18-/18+ bij alle gemeenten?
  • Hoe gaat de staatssecretaris gemeenteraden toerusten om werkelijk integraal beleid voor kwetsbare jongeren uit te kunnen voeren?

Lees hier de hele brief.