Wat doen wij

18- / 18+

Jongeren die geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen, hebben goede ondersteuning nodig in de overgang naar zelfstandigheid. SZN levert met vernieuwende experimenten een bijdrage aan een soepele overgang van 18- naar 18+.

Onze samenleving gaat ervan uit dat jongeren vanaf 18 jaar zelfstandig kunnen participeren en zelf de regie kunnen nemen over hun financiële situatie en woonsituatie. De realiteit is dat weinig jongeren op hun 18e het doorzettingsvermogen en begrip van de systemen hebben om zelfredzaam te kunnen zijn, ook niet als zij uit een stabiele gezinssituatie komen. Jongeren die geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen, hebben goede ondersteuning nodig in de overgang naar zelfstandigheid. SZN levert met vernieuwende experimenten een bijdrage aan een soepele overgang van 18- naar 18+.

Meer info?

Neem contact op met: Hella Masuger, h.masuger@zwerfjongeren.nl

18+doos

De 18+doos is een cadeautje voor alle jongeren die 18 worden met leuke dingen en informatie die passen bij hun nieuwe levensfase. SZN won er de ideeëncompetitie van de VNG en de Dutch Design Foundation mee.

18+ doos

Het roer om

Het praktijkexperiment 18-/18+ is een vernieuwende werkwijze om kwetsbare jongeren doorlopende zorg, ondersteuning en goede begeleiding naar zelfstandigheid te geven. Zodat problemen worden voorkomen en/of opgelost.

Het roer om

Veel belangstelling voor 18+doos op Dutch Design Week

Artikel over prijswinnend idee van SZN voor leuke en informatieve cadeaubox voor alle jongeren die 18 jaar worden.

Lees meer over de 18+ doos

De basis op orde

Rapportage van onderzoeksinstituut Drift over de borging van de overgangsperiode 18-/18+ in vijf steden.

Download Rapportage Drift (PDF)