(Project sinds januari 2020)

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? In het OntwerpLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ werken architectuurstudenten, ervaringsdeskundige jongeren en experts aan nieuwe woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.

Een betaalbare woonplek voor álle jongeren, hoe mooi zou dat zijn? Het geeft jongeren de kans om vanuit een stabiele basis te werken aan hun toekomst. Zeker voor kwetsbare jongeren die niet op hun ouders kunnen terugvallen, zou het veel ellende schelen. Een plek vinden is al niet eenvoudig. En hoe zorg je ervoor dat deze aansluit bij de behoeftes van kwetsbare jongeren?

OntwerpLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

Om woonoplossingen te bedenken die aansluiten bij wat kwetsbare jongeren nodig hebben, is in februari 2020 het OntwerpLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ gestart. Het is een samenwerkingsverband van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), SZN, social design-studio Joes + Manon en maatschappelijke opvangorganisatie Neos. In het OntwerpLab onderzoeken masterstudenten architectuur, ervaringsdeskundige jongeren en experts nieuwe passende woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren. Ze zoeken naar mogelijkheden die ervoor zorgen dat partijen zich gaan inzetten om deze woonplekken te realiseren. Ook dagen ze professionals uit andere disciplines (zoals de projectontwikkelaars, studentenhuisvesting, designers, bouwers, gemeenten, zorg en onderwijs) uit om mee te denken over hoe een woonplek kan bijdragen aan de mentale gezondheid van jongeren.

SZN: aanjagen en verbinden

Onderzoek en onderwijs zijn een integraal onderdeel van Het OntwerpLab. Deze jaarlijks terugkerende masterstudio wordt georganiseerd door de leerstoel Urbanism & Urban Architecture van de TU/e. Social designers benaderen het vraagstuk vanuit de eindgebruiker, met scherp oog voor de wisselwerking tussen betrokkenen, omgeving en gedrag. SZN heeft de partijen bij elkaar gebracht, adviseert en begeleidt. Deze langetermijnsamenwerking past goed in SZN’s strategie van creativiteit en innovatie aanjagen, partijen verbinden en nieuwe wegen naar betaalbare huisvesting voor dak- en thuisloze jongeren mogelijk maken.

Bekijk de aftermovie van het eerste OntwerpLab

Contact

///Hella Masuger
///06 444 90 221

Over OntwerpLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

In het OntwerpLab ‘Een (t)huis voor jongeren’ werken Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), SZN, social design-studio Joes + Manon en maatschappelijke opvangorganisatie Neos samen aan nieuwe passende woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.

Samen in gesprek over woonbehoeftes

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? Met de woonbehoefte-kaartenset kom je er samen met jongeren achter. Dát er meer woonplekken voor jongeren nodig zijn, is duidelijk. Maar niet elke plek sluit [...]

Een (t)huis voor jongeren

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? In het OntwerpLab 'Een (t)huis voor jongeren' werken architectuurstudenten, ervaringsdeskundige jongeren en experts aan nieuwe woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.