Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is een belangrijk resultaat van SZN’s inspanningen. SZN blijft nauw betrokken en adviseert het ministerie van VWS.

Op 14 maart 2019 lanceerde staatssecretaris Blokhuis (VWS) het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Met tal van acties de afgelopen jaren heeft SZN het driejarige actieprogramma aangezwengeld. De conferentie ‘Breng de basis op orde’, die SZN en Kansfonds in juni 2018 hebben georganiseerd, was uiteindelijk de aanleiding om echt aan de slag te gaan. Onder andere Koningin Máxima en staatssecretaris Blokhuis waren hier aanwezig. “De overheid heeft steken laten vallen en deze jongeren laten zwemmen”, zei Blokhuis op de conferentie. “Ga die jongeren helpen.”

Aan de slag

Zelf ging Blokhuis ook volop aan de slag. Hij ging in gesprek met dak- en thuisloze jongeren, georganiseerd door SZN en het College voor de Rechten van de Mens. Hij droeg en toonde de SZN #Zwerfsteen en gaf hem door aan collega’s. En hij initieerde het actieprogramma, dat uitgaat van de algemeen geldende mensenrechten, zoals huisvesting, een behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie.

Aanpakken en voorkomen

Het actieprogramma moet alle 12.600 dak- en thuisloze jongeren (18-27 jaar) de komende jaren helpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis en nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren voorkomen. Blokhuis (VWS, jeugdzorg) werkt hiervoor samen met de ministeries van BZK (rechtsbescherming), OCW (onderwijs), SZW (werk en inkomen) en J&V (justitie), de VNG en andere betrokken partijen, waaronder SZN.

De actielijnen van het actieprogramma zijn:

  • Preventie, nazorg en regie
  • Financiële bestaanszekerheid
  • Persoonlijke ontwikkeling en scholing
  • Opvang en wonen
  • Helpende regels

SZN: aanjagen en realiseren

SZN heeft veel input geleverd voor het actieprogramma, waar goed gebruik van is gemaakt. “Wij zijn heel blij met dit actieprogramma en haar nadrukkelijke ambitie om dakloosheid onder jongeren te voorkomen”, zegt Hella Masuger van SZN. SZN blijft nauw betrokken bij het actieprogramma en adviseert het ministerie van VWS. Marleen van der Kolk van SZN: “Wij leveren graag onze bijdrage aan en samenwerking met verschillende partijen om voor structurele oplossingen te zorgen die jongeren verder helpen. Bijvoorbeeld met SZN’s punten van ‘De basis op orde’. Zo kunnen wij doorbraken en vernieuwingen in wonen, inkomen en perspectief niet alleen aanjagen, maar ook helpen realiseren.”

Contact: Hella Masuger, 06-44490221

Tijdlijn

Maart 2019
Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2022 (PDF)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

December 2018
Denkschets Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren
Advies van SZN aan ministerie van VWS voor landelijk Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Oktober 2018
Veel belangstelling voor 18+doos op Dutch Design Week
Artikel over prijswinnend idee van SZN voor leuke en informatieve cadeaubox voor alle jongeren die 18 jaar worden.

Hoe brengen we de basis op orde en voorkomen we jongerendakloosheid?
Jongeren adviseren staatssecretaris Paul Blokhuis, een verslag.

Juni 2018
Lef hebben, samenwerken en door de vingers kijken
Verslag van de conferentie ‘Breng de basis op orde’, georganiseerd door SZN en Kansfonds.

Maart 2017
Onderwijs op Maat aan dak- en thuisloze jongeren
Tussentijdse evaluatie van DRIFT van een pilot in Groningen waarin (ex-)dak- en thuisloze jongeren een opleiding volgen en tegelijkertijd hun leven weer op orde krijgen.

Januari 2017
Het roer om! Jeugdhulp 18-/18+
Inspiratiemagazine met aanbevelingen voor gemeenten en hun partners uit de pilot 18-/18+ in Leeuwarden en Rotterdam.

December 2013
Dwalen op straat en in het systeem
Trendanalyse jongerendakloosheid en startnotitie programma Van de Straat (2013-2018): dé basis van alle SZN-acties, uitmondend in landelijk Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.

In de media

Links

Info delen…

2020-09-11T13:08:03+02:00juli 2019|Actieprogramma, Preventie|
Ga naar de bovenkant