Stop dakloosheid onder jongeren!

Dak- en thuisloze jongeren, zwerfjongeren – hoe je ze ook noemt, het zijn jongeren die van logeeradres naar logeeradres zwerven. Ze moeten het vaak zonder de steun van ouders stellen. Soms hebben ze een thuisadres, maar kunnen of willen ze daar vanwege problemen niet zijn, vaak komen ze uit de jeugdzorg (60%). Stuk voor stuk zitten ze in een onrustige en stressvolle situatie, die snel meer problemen tegelijk in de hand werkt, zoals dakloosheid. Met tijdig ingrijpen is deze neerwaartse spiraal te keren en zelfs te voorkomen. En kunnen deze jongeren aan hun toekomst en economische zelfstandigheid werken.

Onze ambitie

Onze ambitie is: voorkomen dat jongeren dakloos worden. Wij willen dat dak- en thuisloze jongeren ondersteuning krijgen om hun basis op orde te brengen, zoals je ook je eigen kinderen stap voor stap begeleidt naar zelfstandigheid. Zo krijgen ook deze jongeren perspectief op een zelfstandige toekomst.

Knelpunten

Gemeentelijk beleid en landelijke wetgeving sluiten niet aan bij de complexe problematiek van dak- en thuisloze jongeren. Ze lopen tegen allerlei barrières aan en vallen tussen wal en schip. Deze jongeren verdienen, net als jongeren mét steun van hun ouders, kansen om uit de problemen te raken en zich te ontwikkelen. Zelf willen ze niets liever. Dak- en thuisloze jongeren zijn de verantwoordelijkheid van de hele samenleving.

Lobby, vernieuwing en verbinding

Voortdurend maken wij de problematiek van dak- en thuisloze jongeren zichtbaar. Wij agenderen, lobbyen, prikkelen en beïnvloeden. We opiniëren, signaleren knelpunten, jagen vernieuwingen aan en doen voorstellen voor structurele oplossingen. Wij zijn intermediair, verbinden betrokken partijen en versterken netwerken. Zo verbeteren we beleid voor, hulp aan en de kansen van zwerfjongeren in onderwijs, werk, wonen, financiën en sociale hulp.

Samen met zwerfjongeren

Samen met zwerfjongeren werken we aan onze ambitie; zij weten als geen ander waar ze tegenaan lopen. We werken vanuit hun leefwereld en betrekken hen bij onze activiteiten en voorstellen.

Onze thema’s

We richten ons op specifieke thema’s waar zwerfjongeren tegenaan lopen:
• veilig en betaalbaar wonen
• betere inkomenspositie (garantie-inkomen voor jongeren die jeugdhulp verlaten/waar ouders buiten beeld zijn)
• schulden voorkomen en oplossen
• onderwijs en/of werk
• betere overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg
• plan op maat rond 17 jaar: wat heeft deze jongere nodig aan ondersteuning, opleiding/werk en inkomen?
• vaste coach en waar mogelijk het netwerk van de jongere betrekken.

Meer informatie?
Stuur een e-mail aan onze directeur Hella Masuger: h.masuger@zwerfjongeren.nl