Het inspiratiemagazine op deze pagina biedt inzichten uit de praktijk van Leeuwarden en Rotterdam. Jongeren, professionals en wetenschappers delen in dit magazine hun kennis en ervaringen. Jongeren moeten op tijd en goed worden voorbereid op einde jeugdzorg. Voor SZN betekent dit dat er samen met jongeren oplossingen worden gezocht voor: toegang tot vervolgzorg, stabiele woonplek, stabiel inkomen, schulden, toegang tot onderwijs en werk. Kortom; de ondersteuning die nodig is als je 18 jaar wordt. Dit magazine biedt inspiratie om voor jongeren die dat nodig hebben doorlopende zorg te realiseren. Integraal werken, onder regie van de gemeente, moet daarbij centraal staan. We roepen gemeenten op om het heft in handen te nemen, partijen bij elkaar te brengen en te zorgen dat het roer nu echt om gaat.

Het roer om? Hoe doe je dat?

Integraal werken is de sleutel tot de oplossing. In veel gemeenten staat dit echter nog in de kinderschoenen. Uit het experiment in Leeuwarden en Rotterdam komen de volgende aanbevelingen voor gemeenten en haar partners.

1 Laat een jongere pas los als een woonplek, onderwijs of werk, stabiel inkomen, iemand om op terug te vallen geregeld is. Zorg voor een toekomstplan en maak van ‘doen wat nodig is’ de norm.

2 Een jongere van 18 jaar is qua ontwikkeling nog niet volwassen, verwacht dit dan ook niet en laat deze leeftijdsgrens los. Gun ook deze jongeren de ervaring van vallen én weer opstaan. Fouten maken mag.

3 Ga met jongeren in gesprek en blijf voortdurend met hen in gesprek, zodat je weet wat er speelt en wat de impact van je beleid is.

4 Neem een warme overdracht op in de gemeentelijke inkoopvoorwaarden.

5 Zorg voor een duidelijke toegang tot zorg en begrijpelijke communicatie.

6 Maak samenwerken aantrekkelijk. Stap uit de rigide marktwerking. Zet in op voortdurende uitwisseling van betrokken partijen en samenwerkingspartners.

7 Stel budget beschikbaar voor innovatie van de hulpverlening aan jongeren.

Download “18-/18+ Het roer om”

Lef en creativiteit

Jongeren aan het woord