In het welvarende Nederland vallen jongeren (16-27 jaar) die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. Voorkomen van jongerendak- en thuisloosheid is daarom prioriteit. Betaalbaar wonen en een stabiel en voldoende inkomen zijn de sleutel. Met de concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag. 

Het begint met wonen en voldoende inkomen

Wonen betekent voor jongeren een veilige plek waar ze tot rust kunnen komen, de switch kunnen maken van overleven naar leven en waar ze kunnen werken aan hun toekomst: school, werk en relaties. Voldoende inkomen betekent voor jezelf kunnen zorgen, je eigen keuzes en fouten maken, en daar weer van te leren.

De situatie nu

Voor jongeren vanaf 18 jaar zijn er allerlei (wettelijke) belemmeringen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Veelal gaat het om leeftijdsregels; in de bijstand, bij huren, bij het minimumloon. Zo gaat de wetgever ervan uit dat ouders van 18-21-jarigen een onderhoudsplicht hebben. Jongeren zonder ouders waarop ze kunnen terugvallen komen hierdoor in grote financiële problemen. Uiteindelijk kost het de samenleving enorme bedragen. Het kan slimmer, goedkoper, en zonder extra trauma’s bij de jongeren.

Wat is nodig

Een goede overgang van 18-/18+ staat voorop. Verplicht jeugdzorg-/detentie-instellingen en gemeenten om jongeren pas los te laten als zij een vaste veilige vervolgplek hebben, een inkomen en een perspectiefplan waarin helder staat wie wat doet. Zet de jongere centraal en maak ‘doen wat nodig is’ de norm. SZN heeft concrete voorstellen op een rij gezet voor gemeenten en voor het Rijk.

Bekijk SZN’s concrete voorstellen voor gemeenten en Rijk

Oproep aan Rijk en gemeenten: betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor jongeren

mei 2021|

In het welvarende Nederland vallen jongeren die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip. Dat is een maatschappelijk probleem. De oplossing: jongerendak- en thuisloosheid voorkomen door betaalbaar wonen en voldoende inkomen. Met deze concrete voorstellen van SZN kunnen gemeenten en het Rijk aan de slag.

WoonLab gaat geschikte huisvestiging voor (ex-dakloze) jongeren versnellen

december 2020|

SZN maakt zich hard voor betaalbare jongerenhuisvesting. Zo hebben we in 2020 het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' opgezet, samen met TU/e, Neos en social design studio Joes+Manon. Het WoonLab gaat creatieve woonconcepten realiseren die voor jongeren echt het verschil kunnen maken.

Huishonger

december 2020|

Social design-studio Joes+Manon, samenwerkingspartner van SZN in het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren', heeft in 2020 een vernieuwend woonconcept voor dakloze jongeren onderzocht: hyperflexibel wonen op braakliggend terrein. In 2021 volgt een pilot. [...]

Online meeting ‘Een thuis voor alle jongeren’

december 2020|

Welke nieuwe woonconcepten kun je bedenken voor dak- en thuisloze jongeren? Ontwerpers en maatschappelijke organisaties gingen er in 2020 mee aan de slag. Op 1 februari 2021 presenteren zij hun bevindingen tijdens de [...]

Samen in gesprek over woonbehoeftes

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? Met de woonbehoefte-kaartenset kom je er samen met jongeren achter. Dát er meer woonplekken voor jongeren nodig zijn, is duidelijk. Maar niet elke plek sluit [...]

WoonLab ‘Een (t)huis voor jongeren’

september 2020|

Hoe kom je achter de woonbehoeftes van jongeren? In het WoonLab 'Een (t)huis voor jongeren' werken architectuurstudenten, ervaringsdeskundige jongeren en experts aan nieuwe woonoplossingen voor dak- en thuisloze jongeren.