Van de Straat wil een betere toekomst voor zwerfjongeren. Daarvoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en financiën. Projecten: Jeugdhulp 18- / 18+ | Onderwijs op maat | Schulden

Uit de zorgen, in de boeken

CoverOnderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren

Schulden, geen vaste woon- of verblijfplaats, geen startkwalificatie. Dat zijn heel kort samengevat de problemen van de jongeren in het proefveld Onderwijs op maat in Groningen en Friesland. Inzet is onderwijs op maat te realiseren voor dak- en thuisloze jongeren door gemeente, onderwijs en jeugdhulp intensief en vooral creatief te laten samenwerken. Ingrado Magazine bezocht de partners in Groningen, waar inmiddels 15 jongeren intensief begeleid worden.

Lees het volledige artikel uit Ingrado Magazine

Onderwijs op Maat

Met Onderwijs op Maat werken we in Leeuwarden en Groningen aan een aanpak waarbij jongeren ‘hun leven op orde krijgen’ combineren met het halen van een diploma.

Lees ook de reportage in het magazine van het ministerie van OCW

Onderwijs op maat, geen jongeren buitenspel!

Dak- en thuisloze jongeren hebben vaak een grote afstand tot onderwijs- en arbeidsmarkt. Onderwijs is de sleutel tot verbetering van de positie van deze jongeren. Dit willen we bereiken door concreet met jongeren en scholen in actie te komen en toe te werken naar onderwijs op maat. Daarvoor is een combinatie van het halen van een diploma met ‘je leven weer op orde brengen’ noodzakelijk.

Van de Straat is samen met gemeenten, het MBO-onderwijs en de opvang een praktijkexperiment “onderwijs op maat” gestart in Friesland en Groningen. Dat is maatwerk voor jongeren die onderwijs willen volgen, maar er nog niet helemaal klaar voor zijn. In dit experiment koppelen we deze jongeren niet meer 100% los van het onderwijs.

Mee denken of meer info?

Neem contact op met: Marleen van der Kolk, programmamanager, m.kolk@zwerfjongeren.nl
Lees hier wat Stephanie te vertellen heeft.

Updates

Juni 2016
Onder grote belangstelling vond op 19 mei de kick off van het proefveld Onderwijs op Maat plaats in Leeuwarden. Bestuurders ondertekenden de verklaring voor commitment en verklaren dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om dak- en thuisloze jongeren kansen en perspectieven te bieden. Zij zetten zich bestuurlijk in om het proefveld Onderwijs op Maat tot een succes te maken. Lees hier het verslag.

Februari 2016
In Groningen is het proefveld met een kick-off eind januari formeel van start gegaan. Zo’n 60 professionals en jongeren waren daarbij aanwezig. Voor 20 jongeren zal de komende tijd maatwerk geleverd worden. Zodat zij hun leven weer op de rit krijgen en tegelijkertijd een diploma kunnen halen. Dit vereist lef, inzet en een onorthodoxe werkwijze van professionals en beleidsmakers. In Groningen gaan ze ervoor! Lees hier het verslag van de kick-off.

Artikelen SZN

Handout Onderwijs op Maat Groningen (PDF)
Van de Straat | November 2016

Handout Onderwijs op Maat Friesland (PDF)
Van de Straat | Maart 2016

Verslag kick-off Onderwijs op Maat Groningen (PDF)
Van de Straat | Januari 2016

Handout Onderwijs op Maat Groningen (PDF)
Van de Straat | Oktober 2015

Presentatie Van de Straat (PDF)
Van de Straat | November 2014

Presentatie MO in transitie (PDF)
Van de Straat | November 2014

Artikelen derden

Servicedocument Onderwijstijd (PDF)
Ministerie OCW I Mei 2016