Staatssecretaris Van Rijn zegt in zijn brief van 25 januari 2016: Met de participatiewet, Wmo en Jeugdwet staat niets gemeenten nog in de weg staat om een integrale en preventieve aanpak voor kwetsbare jongeren te realiseren op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Ook laat hij weten dat het vraagstuk 18-/18+ bij veel gemeenten op het netvlies staat. Lees meer >>