Maar liefst 378.000 kinderen leven in armoede (2014). Dat zijn de meest actuele cijfers die de Sociaaal Economische Raad (SER) eind maart 2017 publiceerde.

Vrij vertaald zitten er gemiddeld in iedere schoolklas 2 tot 3 kinderen die onder de armoedegrens leven. Armoede onder kinderen is een hardnekkig probleem gezien het relatief hoogblijvend percentage kinderen die in armoede opgroeien sinds 2000: tussen de 8 en 12 procent van alle kinderen.
Zonder nader beleid zal het armoedeprobleem onder kinderen niet substantieel worden teruggedrongen.

Lees hier het volledige rapport ‘Opgroeien zonder armoede’ en bekijk de infographic van de SER.