Eenvoud loont bij oplossen van schulden

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) presenteert in haar advies "Eenvoud loont" oplossingen om schulden te voorkomen. De focus in het advies ligt op preventie: hoe te voorkomen dat: kleine schulden grote schulden worden en [...]

Ik wil graag een eigen woonplek

Betaalbaar en veilig wonen voor elke jongere Daarvoor pleit onze directeur Hella Masuger in een special van Elsevier over 'Gespecialiseerde woonvormen'. Lees hier de hele bijdrage van SZN. Of download de complete krant over Gespecialiseerde woonvormen.

Gemeenten: zorg voor samenhangende zorg

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Ze voeren ook de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) uit. De afstemming tussen deze zorgwetten kan beter, maar er [...]

Tweede Kamer over Armoede en schulden

Op 21 juni vergadert de Tweede Kamer met staatssecretaris Klijnsma over het armoede- en schuldenbeleid. SZN vraagt in deze brief aandacht voor de problemen waar dak- en thuisloze jongeren mee kampen.

Oproep: LHBTi-jongeren gezocht

In Amsterdam gaat een onderzoeksteam de hulp aan lesbo, homo, bi, transgender en intersekse jongeren (LHBTi), die te maken hebben met thuisloosheid, onderzoeken. Daarvoor zijn zij op zoek naar zogenaamde 'medeonderzoekers'. Als medeonderzoeker interview je [...]

Load More Posts