oktober 2016

Privacy en jeugdhulp

Privacy is voor jongeren in de jeugdhulp een belangrijk thema. JONG doet mee!, het platform van jongerenraden in de jeugdhulp en dak- en thuisloze jongeren uit Haaglanden, heeft hierover met het AKJ een folder gemaakt. Bruikbaar in heel Nederland. Download hier de folder en de praatplaat Privacy & Jeugdhulp.  

mei 2016

Een sluitende aanpak voor 18-plussers

Verslag van de bijeenkomst Learn & Share van het NJI, op 10 maart in Leiden. Ongeveer 50 beleidsmedewerkers van diverse gemeenten gingen met elkaar in gesprek over het onderwerp : een sluitende aanpak voor 18-plussers; wat kunnen gemeenten zelf inzetten? Bijeenkomst onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), gemeente Leiden en de gemeente Amsterdam. Lees hier het verslag.

november 2015

Aansluiting 18-/18+

Een informatieve en praktische publicatie over hoe risicojongeren beter voorbereid kunnen worden op zelfstandigheid. Jongeren zelf en deskundigen worden aan het woord gelaten. Ook worden er praktijkvoorbeelden beschreven. Bekijk de publicatie hier.

oktober 2015

Zwerfjongeren ontsnappen maar niet aan hun situatie

Zo kopte Zorg en Welzijn naar aanleiding van het opinieartikel van Derk Loorbach, Frank van Steenbergen (beide van Drift) en Kees van Anken (voorzitter SZN). In dit artikel roepen zij gemeenten op om de hulp aan zwerfjongeren anders te organiseren en te financieren.

Load More Posts