juni 2017

Gemeenten: zorg voor samenhangende zorg

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. Ze voeren ook de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) uit. De afstemming tussen deze zorgwetten kan beter, maar er moet niet teveel overhoop worden gehaald in het systeem van de zorgwetten of in de organisatie van het openbaar bestuur. Aldus de Raad voor het openbaar bestuur in haar Advies zorg_voor_samenhangende_zorg.

Tweede Kamer over Armoede en schulden

Op 21 juni vergadert de Tweede Kamer met staatssecretaris Klijnsma over het armoede- en schuldenbeleid. SZN vraagt in deze brief aandacht voor de problemen waar dak- en thuisloze jongeren mee kampen.

mei 2017

Oproep: LHBTi-jongeren gezocht

In Amsterdam gaat een onderzoeksteam de hulp aan lesbo, homo, bi, transgender en intersekse jongeren (LHBTi), die te maken hebben met thuisloosheid, onderzoeken. Daarvoor zijn zij op zoek naar zogenaamde 'medeonderzoekers'. Als medeonderzoeker interview je andere jongeren over hun ervaringen en wensen. Je speelt een belangrijke rol als interviewer van jongeren in individuele diepte-interviews en bij het bevragen van professionals in focusgroepen. Je krijgt vooraf een training. Out on the Streets wil in contact komen met voormalig dak- en thuisloze LHBTi-jongeren voor het onderzoeksteam. Meer weten? Bekijk hier de vacature.

Landelijk Actieweek Thuiszitters

Vandaag is de Landelijke Actieweek Thuiszitters van start gegaan. Elk kind moet een schoolloopbaan krijgen die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Dat is de kern van Passend Onderwijs. Thuiszitten moet worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Vandaar de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 tot en met 12 mei. Deze week wordt georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met de PO-Raad, de MBO-raad, de [...]

april 2017

Feantsa presenteert Roadmap EU Youth Strategy

FEANTSA, de Europese federatie van opvangorganisaties, presenteert een routekaart. Deze routekaart beschrijft de actuele situatie van dak- en thuisloze jongeren in Europa. FEANTSA geeft ook aan wat er nodig is om de positie van dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. Waaronde de noodzaak van doorlopende zorg en ondersteuning van programma's om de kansen op scholing en werk te vergroten. Bekijk hier de Roadmap.    

Load More Posts