Peiling interventiesessie

Meer dan 50 reacties ontvingen we op onze vraag om input voor een interventiesessie Van de Straat. Waarvoor dank! Thema’s die bij professionals en beleidsmakers hoog scoren zijn: overgang 18-/18+, de invulling van de regierol [...]

De afgelopen week

We ontvingen maar liefst 10 aanvragen van radio, tv en internetprogramma’s. Mooi dat er zoveel belangstelling is voor dakloze jongeren! En fijn dat er jongeren zijn die hun ervaringen in de media willen delen omdat [...]

De workshop ‘Ken je doelgroep’ voorbereid. Samen met Spirit!, Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam. Volgende week is namelijk het Jongeriusoverleg. Dit overleg wil de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars stimuleren. Fijn om te merken [...]

Fantastische kick-off

Met ruim 80 personen een fantastische kick off bijeenkomst gehad in Friesland. Over onderwijs op maat aan (ex) dak- en thuisloze jongeren. Twee wethouders, bestuurders van drie MBO-instellingen en de opvang/jeugdhulp hebben zich gecommitteerd om onderwijs [...]

Kick-off volgende week

De kick-off van het proefveld Onderwijs op Maat in Leeuwarden nadert nu snel. Samen met onze partners in Friesland ben ik volop bezig met de voorbereidingen. Het commitment van de wethouders Koster en Ekhart zal op [...]

Load More Posts