november 2016

Peiling interventiesessie

Meer dan 50 reacties ontvingen we op onze vraag om input voor een interventiesessie Van de Straat. Waarvoor dank! Thema’s die bij professionals en beleidsmakers hoog scoren zijn: overgang 18-/18+, de invulling van de regierol van de gemeente en schulden. Daarnaast willen veel mensen graag meer leren over integraal beleid en integraal werken. We gaan nu aan de slag met deze resultaten en informeren jullie zodra ons aanbod voor de interventiesessie staat. Rinske

september 2016

De afgelopen week

We ontvingen maar liefst 10 aanvragen van radio, tv en internetprogramma’s. Mooi dat er zoveel belangstelling is voor dakloze jongeren! En fijn dat er jongeren zijn die hun ervaringen in de media willen delen omdat ze andere jongeren een betere toekomst wensen. Begin oktober sprak ik met Staatssecretaris van Rijn, Minister Bussemaker, wethouder Kukenheim over '18 en dan'? Voor meer info: http://www.voordejeugddag.nl/programma/ Hella

De workshop ‘Ken je doelgroep’ voorbereid. Samen met Spirit!, Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam. Volgende week is namelijk het Jongeriusoverleg. Dit overleg wil de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars stimuleren. Fijn om te merken dat we op een lijn zitten; jongeren krijgen veel te veel op hun bordje als ze 18 worden! En als er niemand is die je structureel helpt, ontstaan er al snel financiële problemen. Lees ook onze brief die we aan Zorgverzekeraars Nederland stuurden. Hella

mei 2016

Fantastische kick-off

Met ruim 80 personen een fantastische kick off bijeenkomst gehad in Friesland. Over onderwijs op maat aan (ex) dak- en thuisloze jongeren. Twee wethouders, bestuurders van drie MBO-instellingen en de opvang/jeugdhulp hebben zich gecommitteerd om onderwijs op maat voor deze jongeren tot een succes te maken. OCW heeft toegezegd om met de scholen en inspectie collectief te regelen dat er van de urennormering kan worden afgeweken. Een geweldige start! Marleen

Kick-off volgende week

De kick-off van het proefveld Onderwijs op Maat in Leeuwarden nadert nu snel. Samen met onze partners in Friesland ben ik volop bezig met de voorbereidingen. Het commitment van de wethouders Koster en Ekhart zal op 19 mei expliciet gemaakt worden. Ook de jeugdhulp, opvang en het onderwijs verbinden zich aan het proefveld. Allemaal met als doel om 13 jongeren weer in de schoolbanken te krijgen. En om te komen tot duurzame samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorg voor de meest kwetsbare jongeren. Marleen

Load More Posts