Het congres over het zorgen voor continuïteit voor jeugdzorgcliënten die 18 worden, vindt op 14 december 2017 plaats in Utrecht. Jongeren die gebruik maken van jeugdhulp en 18 worden, mogen zelf beslissen of ze verdere hulp willen. Maar vaak kunnen ze juist vanwege de problemen waardoor ze in de jeugdzorg terecht kwamen, daar zelf geen weloverwogen beslissing over nemen. Sommige jongeren zijn licht verstandelijk beperkt, anderen hebben psychiatrische problemen, een problematisch sociaal netwerk en/of overschatten hun zelfredzaamheid. Meer info? Kijk hier.